Izolacja-Jarocin S.A.

14 grudzień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Raporty bieżące rok 2006

Raport bieżący nr 30/2006
Data sporządzenia: 30-11-2006

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 29/2006
Data sporządzenia: 30-11-2006

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących na NWZA 29.11.2006 ponad 5%.

Raport bieżący nr 28/2006
Data sporządzenia: 30-11-2006

Informacja o uchwałach podjętych przez NWZA z 29.11.2006

Raport bieżący nr 27/2006
Data sporządzenia: 27-11-2006

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA 29.11.2006.

Raport bieżący nr 26/2006
Data sporządzenia: 20-11-2006

Projekty uchwał na NWZA 29.11.2006.

Raport bieżący nr 25/2006
Data sporządzenia: 08-11-2006
Raport bieżący nr 24/2006
Data sporządzenia: 27-10-2006

Raport kwartalny - III kwartał 2006.

Raport bieżący nr 23/2006
Data sporządzenia: 20-09-2006
Raport bieżący nr 22/2006
Data sporządzenia: 28-07-2006

Raport kwartalny - II kwartał 2006.

Raport bieżący nr 21/2006
Data sporządzenia: 22-06-2006

Informacja o członkach Rady Nadzorczej powołanych przez NWZA 21.06.2006.

Raport bieżący nr 20/2006
Data sporządzenia: 22-06-2006

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% akcji i głosów na NWZA 21.06.2006.

Raport bieżący nr 19/2006
Data sporządzenia: 22-06-2006

Informacja o uchwałach podjętych przez NWZA.

Raport bieżący nr 18/2006
Data sporządzenia: 19-06-2006

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA w dniu 21.06.2006.

Raport bieżący nr 17/2006
Data sporządzenia: 12-06-2006

Projekty uchwał NWZA 21.06.2006.

Raport bieżący nr 16/2006
Data sporządzenia: 30-05-2006

Ogłoszenie - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 15/2006
Data sporządzenia: 15-05-2006

Informacja o odmowie rejestracji przez KRS zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 14/2006
Data sporządzenia: 27-04-2006

Raport kwartalny - I kwartał 2006r.

Raport bieżący nr 13/2006
Data sporządzenia: 19-04-2006

Informacja o członkach Rady Nadzorczej powołanych przez ZWZA 10.04.2006.

Raport bieżący nr 12/2006
Data sporządzenia: 11-04-2006

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% akcji na ZWZA 10.04.2006.

Raport bieżący nr 11/2006
Data sporządzenia: 11-04-2006

Informacja o podjętych uchwałach przez ZWZA 10.04.2006.

Raport bieżący nr 10/2006
Data sporządzenia: 04-04-2006

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA w dniu 10.04.2006. Informacja korygująca raport bieżący 9/2006.

Raport bieżący nr 9/2006
Data sporządzenia: 03-04-2006

Informacja o raportach przekazanych w 2005 roku. Zasady Ładu Korporacyjnego 2006.

Raport bieżący nr 8/2006
Data sporządzenia: 30-03-2006

Projekty uchwał ZWZA 10.04.2006

Raport bieżący nr 7/2006
Data sporządzenia: 23-03-2006

Raport roczny za 2005 rok.

Raport bieżący nr 6/2006
Data sporządzenia: 16-03-2006

Ogłoszenie - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 5/2006
Data sporządzenia: 16-03-2006

Informacja o terminie przekazania raportu rocznego za 2005 rok.

Raport bieżący nr 4/2006
Data sporządzenia: 21-02-2006

Skład Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 3/2006
Data sporządzenia: 14-02-2006

Informacja o posiadanych akcjach Spółki.

Raport bieżący nr 2/2006
Data sporządzenia: 03-02-2006

Raport kwartalny - IV kwartał 2006 r.

Raport bieżący nr 1/2006
Data sporządzenia: 25-01-2006

Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2006 roku.