Izolacja-Jarocin S.A.

14 grudzień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Raporty bieżące rok 2007

Raport bieżący nr 32/2007
Data sporządzenia: 07-12-2007

Informacja o postępowaniu sądowym.

Raport bieżący nr 31/2007
Data sporządzenia: 30-11-2007

Informacja o postępowaniu sądowym.

Raport bieżący nr 30/2007
Data sporządzenia: 06-11-2007

Zbycie akcji Spółki.

Raport bieżący nr 29/2007
Data sporządzenia: 31-10-2007

Zbycie akcji Spółki.

Raport bieżący nr 28/2007
Data sporządzenia: 30-10-2007

Zbycie akcji Spółki.

Raport bieżący nr 27/2007
Data sporządzenia: 19-10-2007

Otrzymanie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowycj w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki IZOLACJA - JAROCIN S.A.

Raport bieżący nr 26/2007
Data sporządzenia: 18-10-2007

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku równoległym GPW w Warszawie S.A.

Raport bieżący nr 25/2007
Data sporządzenia: 18-10-2007

Informacja o podjęciu przez Zarząd MTS CeTO S.A. w Warszawie uchwały o wykluczeniu akcji IZOLACJA-JAROCIN S.A. z obrotu na RPW CeTO.

Raport bieżący nr 24/2007
Data sporządzenia: 17-10-2007

Wystąpienie z wnioskiem do Zarządu MTS-CeTO o wykluczenie z obrotu akcji "IZOLACJA-JAROCIN" S.A.

Raport bieżący nr 23/2007
Data sporządzenia: 17-10-2007

Uzyskanie zgody na dopuszczenie akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku równoległym.

Raport bieżący nr 22/2007
Data sporządzenia: 15-10-2007

Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na rynku równoległym.

Raport bieżący nr 21/2007
Data sporządzenia: 12-10-2007

Informacja o złożeniu wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości.

Raport bieżący nr 20/2007
Data sporządzenia: 08-10-2007

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Spółki.

Raport bieżący nr 19/2007
Data sporządzenia: 28-09-2007

Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie zmiany rynku notowań akcji Spółki.

Raport bieżący nr 18/2007
Data sporządzenia: 28-09-2007

Informacja o zmianie finansowania.

Raport bieżący nr 17/2007
Data sporządzenia: 16-09-2007

Informacja o podpisaniu znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 16/2007
Data sporządzenia: 27-07-2007

Raport kwartalny - II kwartał 2007.

Raport bieżący nr 15/2007
Data sporządzenia: 21-05-2007

Informacja o powołaniu prokurenta.

Raport bieżący nr 14/2007
Data sporządzenia: 27-04-2007

Informacja o zmianie w składzie Zarządu.

Raport bieżący nr 13/2007
Data sporządzenia: 27-04-2007

Informacja o uchwałach podjętych przez ZWZA.

Raport bieżący nr 12/2007
Data sporządzenia: 27-04-2007

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% akcji i głosów na ZWZA w dniu 27.04.2007.

Raport bieżący nr 11/2007
Data sporządzenia: 27-04-2007

Raport kwartalny - I kwarał 2007r.

Raport bieżący nr 10/2007
Data sporządzenia: 24-04-2007

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA 27.04.2007.

Raport bieżący nr 9/2007
Data sporządzenia: 18-04-2007

Projekty uchwał na ZWZA 27.04.2007.

Raport bieżący nr 8/2007
Data sporządzenia: 03-04-2007

Ogłoszenie - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 6/2007
Data sporządzenia: 27-03-2007

Zestawienie raportów przekazanych w 2006 roku, Zasady Ładu Korporacyjnego 2007.

Raport bieżący nr 5/2006
Data sporządzenia: 27-03-2007

Raport roczny SA-R za 2006 rok.

Raport bieżący nr 4/2007
Data sporządzenia: 22-03-2007

Informacja o terminie przekazania raportu rocznego za 2006 rok.

Raport bieżący nr 3/2007
Data sporządzenia: 05-02-2007

Raport kwartalny - IV kwartał 2006.

Raport bieżący nr 2/2007
Data sporządzenia: 31-01-2007

Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2007 roku - korekta raportu nr 1/2007.

Raport bieżący nr 1/2007
Data sporządzenia: 30-01-2007

Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2007 roku.