Izolacja-Jarocin S.A.

14 grudzień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Walne zgromadzenia rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 18.06.2008 r.

 1. Informacja o terminie i miejscu walnego zgromadzenia oraz porządek obrad
  Raport bieżący nr 6/2008 27-05-2008
 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
  Raport bieżący nr 7/2008 04-06-2008
 3. Roczne sprawozdanie z działalności Rady nadzorczej
  Raport bieżący nr 8/2008 10-06-2008
 4. Uchwały podjęte na WZA
  Raport bieżący nr 10/2008 18-06-2008
  Podjęte uchwały na ZWZA w dniu 18.06.2008 r.