Izolacja-Jarocin S.A.

14 grudzień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Raporty bieżące rok 2009

Raport bieżący nr 33/2009
Data sporządzenia: 15-10-2009

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych IZOLACJI-JAROCIN S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.

Raport bieżący nr 32/2009
Data sporządzenia: 02-10-2009

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych IZOLACJI-JAROCIN S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.

Raport bieżący nr 31/2009
Data sporządzenia: 28-09-2009

Zmiana Uchwały Nr 350/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 25 września 2009 r.

Raport bieżący nr 30/2009
Data sporządzenia: 23-09-2009

Uchwała KDPW SA w sprawie splitu akcji spółki IZOLACJA - JAROCIN SA

Raport bieżący nr 29/2009
Data sporządzenia: 15-09-2009

Złożenie do KDPW wniosku w sprawie dokonania wymiany akcji.

Raport bieżący nr 28/2009
Data sporządzenia: 15-09-2009

Rejestracja przez Sąd zmian w statucie oraz rejestracja uchwał w sprawie podziału (splitu) akcji.

Raport bieżący nr 27/2009
Data sporządzenia: 25-06-2009

Wybór członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 26/2009
Data sporządzenia: 25-06-2009

Uchwały podjęte przez ZWZA IZOLACJI - JAROCIN S.A.

Raport bieżący nr 25/2009
Data sporządzenia: 25-06-2009

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA.

Raport bieżący nr 23/2009
Data sporządzenia: 22-06-2009

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IZOLACJI - JAROCIN S.A. za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r. oraz ocena sytuacji Spółki.

Raport bieżący nr 22/2009
Data sporządzenia: 18-06-2009

Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 25.06.2009 r.

Raport bieżący nr 21/2009
Data sporządzenia: 03-06-2009

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 20/2009
Data sporządzenia: 18-05-2009

Informacja o wpisie do KRS

Raport bieżący nr 19/2009
Data sporządzenia: 13-05-2009

Dane dotyczące wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Raport bieżący nr 18/2009
Data sporządzenia: 05-05-2009

Korekta raportu rocznego za 2008 rok.

Raport bieżący nr 17/2009
Data sporządzenia: 06-04-2009

Uzupełnienie - sprostowanie raportu bieżącego nr 14/2009 (Podjęte uchwały na NWZA w dniu 30.03.2009r.)

Raport bieżący nr 16/2009
Data sporządzenia: 02-04-2009

Wykaz akcjonaruszy posiadających co najmniej 5 % na NWZA w dniu 30.03.2009 r.

Raport bieżący nr 15/2009
Data sporządzenia: 02-04-2009

Postanowienie o zniesieniu współasności nieruchomości objętej KW 9002.

Raport bieżący nr 14/2009
Data sporządzenia: 31-03-2009

Treść podjętych uchwał przez NWZA w dniu 30.03.2009 r.

Raport bieżący nr 12/2009
Data sporządzenia: 22-03-2009

Projekty uchwał na NZWA zwołane na dzień 30.03.2009r. wraz z uzasadnieniem.

Raport bieżący nr 11/2009
Data sporządzenia: 09-03-2009

Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009 roku.

Raport bieżący nr 10/2009
Data sporządzenia: 08-03-2009

Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 8/2009
Data sporządzenia: 02-03-2009

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez IZOLACJA - JARICIN S.A. do publicznej wiadomosci w 2008 roku.

Raport bieżący nr 7/2009
Data sporządzenia: 24-02-2009

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad najbliższego NWZA Spółki

Raport bieżący nr 6/2009
Data sporządzenia: 13-02-2009

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 5/2009
Data sporządzenia: 12-02-2009

Zmiana warunków finansowania przez Bank PKO BP S.A.

Raport bieżący nr 4/2009
Data sporządzenia: 04-02-2009

Nabycie znacznego pakietu akcji i przekroczenie 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 3/2009
Data sporządzenia: 30-01-2009

Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku.

Raport bieżący nr 2/2009
Data sporządzenia: 23-01-2009

Zbycie akcji spółki

Raport bieżący nr 1/2009
Data sporządzenia: 20-01-2009

Zbycie akcji spółki