Izolacja-Jarocin S.A.

14 grudzień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Raporty bieżące rok 2011

Raport bieżący nr 8/2011
Data sporządzenia: 29-07-2011

Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 6/2011 "Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 7.06.2011"

Raport bieżący nr 7/2011
Data sporządzenia: 08-06-2011

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 07.06.2011r.

Raport bieżący nr 6/2011
Data sporządzenia: 08-06-2011

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 7.06.2011 r.

Raport bieżący nr 5/2011
Data sporządzenia: 05-05-2011

Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 7 czerwca 2011 r.

Raport bieżący nr 4/2011
Data sporządzenia: 05-05-2011

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 2/2011
Data sporządzenia: 31-01-2011

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez IZOLACJA - JAROCIN S.A. w 2010 roku

Raport bieżący nr 1/2011
Data sporządzenia: 31-01-2011

Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku