Izolacja-Jarocin S.A.

14 grudzień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Raporty bieżące rok 2012

Raport bieżący nr 10/2012
Data sporządzenia: 09-10-2012

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2012 roku

Raport bieżący nr 9/2012
Data sporządzenia: 06-06-2012

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 8/2012
Data sporządzenia: 06-06-2012

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 5 czerwca 2012 roku.

Raport bieżący nr 7/2012
Data sporządzenia: 06-06-2012

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 5 czerwca 2012r.

Raport bieżący nr 5/2012
Data sporządzenia: 09-05-2012

Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 5 czerwca 2012 r.

Raport bieżący nr 4/2012
Data sporządzenia: 09-05-2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 3/2012
Data sporządzenia: 09-05-2012

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Raport bieżący nr 2/2012
Data sporządzenia: 31-01-2012

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez IZOLACJA - JAROCIN S.A. w 2011 roku

Raport bieżący nr 1/2012
Data sporządzenia: 11-01-2012

Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku