Izolacja-Jarocin S.A.

21 sierpień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Walne zgromadzenia rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 11.06.2014 r.

 1. Informacja o terminie i miejscu walnego zgromadzenia oraz porządek obrad
  RB 8-2014 - korekta 14-05-20134
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
  Wzór pełnomocnictwa - formularz
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok
 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
  RB 9-2014 - korekta 14-05-2014
  Projekty uchwał na ZWZA
 3. Uchwały podjęte na NWZA
  Raport bieżący nr 11/2014 12-06-2014
  Podjęte uchwały ZWZA 2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 10.01.2014 r.

 1. Informacja o terminie i miejscu walnego zgromadzenia oraz porządek obrad
  RB 15-2013 11-12-2013
  Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
  Wzór pełnomocnictwa - formularz
 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
  RB 16-2013 11-12-2013
  Projekty uchwał na NWZA
 3. Uchwały podjęte na NWZA
  Raport bieżący nr 3/2014 13-01-2014
  Podjęte uchwały NWZA 2014