Izolacja-Jarocin S.A.

14 grudzień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Raporty bieżące rok 2015

Raport bieżący nr 9/2015
Data sporządzenia: 29-06-2015

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 1 czerwca 2015 r.

Raport bieżący nr 8/2015
Data sporządzenia: 12-06-2015

Podjęte uchwały przez ZWZA w dniu 11.06.2015 r.

Raport bieżący nr 7/2015
Data sporządzenia: 06-05-2015

Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 11 czerwca 2015 r.

Raport bieżący nr 6/2015
Data sporządzenia: 06-05-2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 5/2015
Data sporządzenia: 06-05-2015

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Raport bieżący nr 4/2015
Data sporządzenia: 30-04-2015

Uzupełnienie, korekta raportu rocznego za 2014 rok.

Raport bieżący nr 3/2015
Data sporządzenia: 09-02-2015

Informacja nt. postępowania sądowego

Raport bieżący nr 2/2015
Data sporządzenia: 12-01-2015

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez IZOLACJA-JAROCIN S.A. w 2014 roku

Raport bieżący nr 1/2015
Data sporządzenia: 12-01-2015

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku