Izolacja-Jarocin S.A.

14 grudzień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Raporty bieżące rok 2016

Raport bieżący nr 13/2016
Data sporządzenia: 22-06-2016

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raport bieżący nr 12/2016
Data sporządzenia: 22-06-2016

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Raport bieżący nr 11/2016
Data sporządzenia: 22-06-2016

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 21 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 10/2016
Data sporządzenia: 22-06-2016

Podjęte uchwały przez ZWZA w dniu 21.06.2016 r.

Raport bieżący nr 9/2016
Data sporządzenia: 20-06-2016

 Nabycie znacznego pakietu akcji.

Raport bieżący nr 8/2016
Data sporządzenia: 09-06-2016

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 7/2016
Data sporządzenia: 24-05-2016

Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 21 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 6/2016
Data sporządzenia: 24-05-2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 5/2016
Data sporządzenia: 18-05-2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Raport bieżący nr 4/2016
Data sporządzenia: 20-04-2016

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kw. 2016 roku

Raport bieżący nr 3/2016
Data sporządzenia: 10-02-2016

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kw. 2015

Raport bieżący nr 2/2016
Data sporządzenia: 12-01-2016

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez IZOLACJA - JAROCIN S.A. w 2015 roku.

Raport bieżący nr 1/2016
Data sporządzenia: 11-01-2016

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku