Izolacja-Jarocin S.A.

28 maj 2018r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Raporty bieżące rok 2018

Raport bieżący nr 2/2018
Data sporządzenia: 25.04.2018

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok.

Raport bieżący nr 1/2018
Data sporządzenia: 12.01.2018

Terminy przekazywania przez spółkę raportów okresowych w 2018 roku