Izolacja-Jarocin S.A.

12 grudzień 2018r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Raporty bieżące rok 2018

Raport bieżący nr 10/2018
Data sporządzenia: 09.08.2018

Przyjęcie Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej IZOLACJI-JAROCIN SA

Raport bieżący nr 9/2018
Data sporządzenia: 20.06.2018

Powołanie komitetu audytu

Raport bieżący nr 8/2018
Data sporządzenia: 20.06.2018

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, jej ukonstytuowanie

Raport bieżący nr 7/2018
Data sporządzenia: 20.06.2018

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 19 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 6/2018
Data sporządzenia: 20.06.2018

Podjęte uchwały przez ZWZA w dniu 19.06.2018 r.

Raport bieżący nr 5/2018
Data sporządzenia: 21.05.2018

Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 19 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 4/2018
Data sporządzenia: 21.05.2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 3/2018
Data sporządzenia: 09.05.2018

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. za 2018 roku.

Raport bieżący nr 2/2018
Data sporządzenia: 25.04.2018

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok.

Raport bieżący nr 1/2018
Data sporządzenia: 12.01.2018

Terminy przekazywania przez spółkę raportów okresowych w 2018 roku