Izolacja-Jarocin S.A.

25 marzec 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Raporty bieżące rok 2019

Raport bieżący nr 1/2010
Data sporządzenia: 30.01.2019

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku