Izolacja-Jarocin S.A.

14 grudzień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Raporty bieżące rok 2019

Raport bieżący nr 5/2019
Data sporządzenia: 19-05-2019

Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 14 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 4/2019
Data sporządzenia: 19-05-2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 3/2019
Data sporządzenia: 11-05-2019

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Raport bieżący nr 2/2019
Data sporządzenia: 3.05.2019

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. za 2019 roku

Raport bieżący nr 1/2019
Data sporządzenia: 30.01.2019

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku