Izolacja-Jarocin S.A.

14 grudzień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Raporty bieżące rok 2014

Raport bieżący nr 21/2014
Data sporządzenia: 25-09-2014

 Zakończenie procesu scalania akcji i wznowienie notowań akcji Spółki.

Raport bieżący nr 20/2014
Data sporządzenia: 12-09-2014

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku ze scaleniem akcji „Izolacja-Jarocin” S.A.

Raport bieżący nr 19/2014
Data sporządzenia: 08-09-2014

Zawieszenie obrotu akcjami „Izolacja-Jarocin” S.A. w związku z ich scaleniem

Raport bieżący nr 18/2014
Data sporządzenia: 05-09-2014

Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami „Izolacja-Jarocin” S.A.

Raport bieżący nr 17/2014
Data sporządzenia: 04-09-2014

Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji „Izolacja-Jarocin” S.A.

Raport bieżący nr 16/2014
Data sporządzenia: 04-09-2014

Wyznaczenie Dnia Referencyjnego na dzień 17 września 2014 r.

Raport bieżący nr 15/2014
Data sporządzenia: 27-08-2014

Prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji

Raport bieżący nr 14/2014
Data sporządzenia: 13-08-2014

Rejestracja zmian w statucie-zmiana wartości nominalnej akcji

Raport bieżący nr 13/2014
Data sporządzenia: 12-06-2014

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Raport bieżący nr 12/2014
Data sporządzenia: 12-06-2014

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 11 czerwca 2014r.

Raport bieżący nr 11/2014
Data sporządzenia: 12-06-2014

Podjęte uchwały przyz ZWZA w dniu 11.06.2014 r.

Raport bieżący nr 10/2014
Data sporządzenia: 20-05-2014

Nabycie akcji Emitenta przez osobę zobowiązaną

Raport bieżący nr 9/2014 - korekta
Data sporządzenia: 14-05-2014

Korekta raportu bieżącego nr 9/2014 w sprawie projektow uchwał na ZWZA zwołane na dzień 11 czerwca 2014 r.

Raport bieżący nr 8/2014 - korekta
Data sporządzenia: 14-05-2014

Korekta raportu bieżącego nr 8/2014 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 9/2014
Data sporządzenia: 13-05-2014

Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 11 czerwca 2014 r.

Raport bieżący nr 8/2014
Data sporządzenia: 13-05-2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 7/2014
Data sporządzenia: 10-05-2014

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Raport bieżący nr 6/2014
Data sporządzenia: 26-02-2014

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Raport bieżący nr 5/2014
Data sporządzenia: 16-01-2014

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

Raport bieżący nr 4/2014
Data sporządzenia: 13-01-2014

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 10 stycznia 2014 roku.

Raport bieżący nr 3/2014
Data sporządzenia: 13-01-2014

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 10 stycznia 2014 roku.

Raport bieżący nr 2/2014
Data sporządzenia: 08-01-2014

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez IZOLACJA - JAROCIN S.A. w 2013 roku.

Raport bieżący nr 1/2014
Data sporządzenia: 08-01-2014

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku