Izolacja-Jarocin S.A.

12 grudzień 2018r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

KALENDARZ FINANSOWY
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2018 roku:

 1. Raporty kwartalne
  • raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - 11 maja 2018 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 30 października 2018 r.
 2. Raport roczny za 2017 r.
  • 30 kwietnia 2018 r.
 3. Raport półroczny za I półrocze 2018 r.
  • 30 września 2018 r.

Zgodnie z RMF GPW par. 101 ust. 2, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku i II kwartał 2018 roku.