Izolacja-Jarocin S.A.

14 grudzień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Oferta publiczna akcji

„IZOLACJA – JAROCIN” Spółka Akcyjna w Jarocinie powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego - Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej „IZOLACJA” w Jarocinie w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.

W nowym kształcie własnościowym „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. rozpoczęła działalność od 02.01.1996 r. Spółka została umieszczona na liście firm przewidywanych do dalszych przekształceń własnościowych w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. Podczas alokacji przedsiębiorstw uczestniczących w tym programie pakiet akcji naszej firmy wybrał I Narodowy Fundusz Inwestycyjny.

W dniu 04.06.1996 r. Minister Przekształceń Własnościowych wniósł 33% pakiet wiodący Spółki do I Narodowego Funduszu Inwestycyjnego.

W dniu 26.04.1997 r. Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 7 (akt notarialny Repertorium A nr 2514/97) wyrażając zgodę na notowanie akcji „IZOLACJI – JAROCIN” SA w publicznym poza giełdowym regulowanym obrocie na rynku CTO. Komisja Papierów Wartościowych w dniu 11.12.1997 r. wydała decyzję o dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu. Pierwsze notowanie w publicznym obrocie odbyło się 17.02.1998 r.