Izolacja-Jarocin S.A.

14 grudzień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Podstawowe wskaźniki finansowe rok 2011

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2011
zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,26%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2011
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 2,83%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2011
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 53,92%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2011
zysk netto/aktywa ogółem 0,64%