Izolacja-Jarocin S.A.

14 grudzień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Rada Nadzorcza

Tomasz Ignatowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej „IZOLACJA – JAROCIN” S.A.

Pan Tomasz Ignatowicz posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1993 – nadal – „TES” Sp. z o.o. w Niwkach Daleszyckich; Prezes Zarządu,
 • 1991 – 1992 – Przedsiębiorstwo Zagraniczne „KELANG” Kielce; Dyrektor Generalny,
 • 1990 – 1991 – Przedsiębiorstwo Zagraniczne „KELANG” Kielce; Dyrektor Zakładu.

Inna działalność w podmiotach konkurencyjnych - Pan Tomasz Ignatowicz jest zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu konkurencyjnej firmy „TES” Sp. z o.o. w Niwkach Daleszyckich.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Zofia Pietrus – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej „IZOLACJA – JAROCIN” S.A.

Pani Zofia Pietrus posiada wykształcenie średnie.

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1992 – nadal – „TES” Sp. z o.o. w Niwkach Daleszyckich; Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych, Członek Zarządu,
 • 1988 – 1992 – Przedsiębiorstwo Zagraniczne „KELANG” Kielce, specjalista ds. sprzedaży,
 • 1971 – 1988 – Spółdzielnia Przemysłu Skórzanego „SPÓJNIA” Kielce, Kierownik Kontroli Jakości.

Inna działalność w podmiotach konkurencyjnych - Pani Zofia Pietrus jest zatrudniona na stanowisku Członka Zarządu konkurencyjnej firmy „TES” Sp. z o.o. w Niwkach Daleszyckich.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Lesław Śliwko

Pan Lesław Śliwko posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (specjalność elektronika), Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (specjalność rachunkowość i kontrola finansowa), dodatkowo uzyskane uprawnienia członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu państwa oraz licencję państwową do obrotu nieruchomościami.

Przebieg pracy zawodowej:

 • 2014 – nadal INVESTUM Sp. z o.o., członek zarządu, obrót nieruchomościami
 • 2009 – 2014 Budowa prywatnych portfeli nieruchomości – zlecenia inwestorów prywatnych i instytucjonalnych
 • 2007 – 2008 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Oleśnicy – Prezez zarządu
 • 2004 – 2006 Browar Śląski 1209 Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim – Główny Ekonomista
 • 1992-2004 Indywidualna działalność, doradztwo gospodarczej (zarząd komisaryczny Zakładami Dziewiarskimi ANA w Siekierczynie, zarządzanie finansami i rozwojem innych spółek)
 • 1991 – 1992 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu – dyrektor
 • 1987 – 1991 Zakłady Tkanin Technicznych w Bolesławcu – główny energetyk
 • 1984 – 1987 Zakłady Chemiczne WIZÓW w Bolesławcu – z-ca kierownika ds. Pomiarów i Automatyki
 • 1982 – 1984 Zakład Aparatury Próżniowej w Bolesławcu – konstruktor.

Pan Lesław Śliwko nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osoby prawnej, jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. nr 168, poz. 1186, z późn.zm.).

 

Magdalena Mazur

Pani Magdalena Mazur posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Biologii oraz Lund Universitet w Szwecji.

Przebieg pracy zawodowej:

 • 2018 – nadal – Karolinska Institutet – badacz (senior),
 • 2016 – 2017 – Szpital Regionalny, Malmo, Szwecja – badacz (senior)
 • 2014 – 2018 – AstraZeneca – badacz

Pani Magdalena Mazur nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osoby prawnej, jako członek jej organu.

Nie figuruje w Rejestrze dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. nr 168, poz. 1186, z późn.zm.).

 

Ewa Shalaby – Członek Rady Nadzorczej „IZOLACJA – JAROCIN” S.A.

Pani Ewa Shalaby posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji.

Przebieg pracy zawodowej:

 • 2012 – nadal - "Capgemini Polska" Sp. z o.o. - Major Incident Analyst
 • 2012 – 2012 - "Capgemini Polska" Sp. z o.o. - Asystent ds. Wsparcia Technicznego,
 • 2010 - 2011 - "Jaz Mirabel Beach Resort", Sharm El Sheikh, Egipt - Agent Guest Relation,
 • 2010 - "Amarante Garden Palms Resort", Sharm El Sheikh, Egipt - Agent Guest Relation.

Inna działalność w podmiotach konkurencyjnych - Pani Ewa Shalaby nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do „IZOLACJI – JAROCIN” S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.