Izolacja-Jarocin S.A.

21 sierpień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Walne zgromadzenia rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 25.06.2009 r.

 1. Informacja o terminie i miejscu walnego zgromadzenia oraz porządek obrad
  Raport bieżący nr 21/2009 03-06-2009
  Ogłoszenie
 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
  Raport bieżący nr 22/2009 18-06-2009
  Projekty uchwał
 3. Uchwały podjęte na WZA
  Raport bieżący nr 26/2009 25-06-2009
  Podjęte uchwały podczas ZWZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30.03.2009 r.

 1. Informacja o terminie i miejscu walnego zgromadzenia oraz porządek obrad
  Raport bieżący nr 10/2009 08-03-2009
 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
  Raport bieżący nr 12/2009 22-03-2009
  Projekty uchwał
 3. Uchwały podjęte na WZA
  Raport bieżący nr 14/2009 31-03-2009
  Podjęte uchwały