Izolacja-Jarocin S.A.

14 grudzień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Walne zgromadzenia rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 17.06.2010 r.

 1. Informacja o terminie i miejscu walnego zgromadzenia oraz porządek obrad
  Raport bieżący nr 7/2010 20-05-2010
  Ogłoszenie ZWZA
  Wzór pełnomocnictwa - formularz
  Raport bieżący CG 1-2010 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IZOLACJI - JAROCIN za 2009 r.
 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
  Raport bieżący nr 8/2010 20-05-2010
  Projekty uchwał na ZWZA
 3. Uchwały podjęte na WZA
  Raport bieżący nr 11/2010 18-06-2010
  Podjęte uchwały