Izolacja-Jarocin S.A.

21 sierpień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Walne zgromadzenia rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 05.06.2012 r.

 1. Informacja o terminie i miejscu walnego zgromadzenia oraz porządek obrad
  Raport bieżący nr 4/2012 09-05-2012
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
  Wzór pełnomocnictwa - formularz
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IZOLACJI - JAROCIN za 2011 r.
 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
  Raport bieżący nr 5/2012 09-05-2012
  Projekty uchwał na ZWZA
 3. Uchwały podjęte na ZWZA
  Raport bieżący nr 8/2012 06-06-2012
  Podjęte uchwały ZWZA 2012