Izolacja-Jarocin S.A.

14 grudzień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Walne zgromadzenia rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 14.06.2013 r.

 1. Informacja o terminie i miejscu walnego zgromadzenia oraz porządek obrad
  RB 3-2013 15-05-2013
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
  Wzór pełnomocnictwa - formularz
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IZOLACJI - JAROCIN za 2012 r.
 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
  RB 4-2013 15-05-2013
  Projekty uchwał na ZWZA
 3. Uchwały podjęte na ZWZA
  Raport bieżący nr 5/2013 14-06-2013
  Podjęte uchwały ZWZA 2013