Izolacja-Jarocin S.A.

12 grudzień 2018r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Walne zgromadzenia rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 21.06.2016 r.

 1. Informacja o terminie i miejscu walnego zgromadzenia oraz porządek obrad
  RB 6-2016
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
  Wzór pełnomocnictwa - formularz
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok
 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
  RB 7-2016
  Projekty uchwał na ZWZA
 3. Uchwały podjęte na NWZA
  RB 10-2016
  Podjęte uchwały ZWZA 2016