Izolacja-Jarocin S.A.

21 sierpień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Walne zgromadzenia rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 21.06.2017 r.

 1. Informacja o terminie i miejscu walnego zgromadzenia oraz porządek obrad
  RB 5-2017
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
  Wzór pełnomocnictwa - formularz
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok
 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
  RB 6-2017
  Projekty uchwał na ZWZA
 3. Informacja o braku transmisji obrad WZA
  Informacja o braku transmisji obrad WZA
 4. Uchwały podjęte na NWZA
  RB 8-2017
  Podjęte uchwały ZWZA 2017