Izolacja-Jarocin S.A.

11 grudzień 2019r.

IZOLACJA-JAROCIN S.A.

ul. Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
tel. (+48 62) 747 04 00
fax (+48 62) 747 04 04
e-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

Raporty bieżące rok 2008

Raport bieżący nr 20/2008
Data sporządzenia: 16-10-2008

Podpisanie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta.

Raport bieżący nr 19/2008
Data sporządzenia: 27-08-2008

Wykaz informacji przekazanych do publiczenej wiadomości w 2007 roku.

Raport bieżący nr 18/2008
Data sporządzenia: 31-07-2008

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący nr 17/2008
data sporządzenia: 31-07-2008

Uzupełnienie raportu za I kwartał 2008 r.

Raport bieżący nr 16/2008
Data sporządzenia: 31-07-2008

Uzupełnienie raportu rocznego za 2007 r.

Raport bieżący nr 15/2008
Data sporządzenia: 31-07-2008

Uzupełnienie raportu rocznego za 2007 r.

Raport bieżący nr 14/2008
Data sporządzenia: 28-07-2008

Zmiana terminu raportu kwartalnego za II kw. 2008 r.

Raport bieżący nr 13/2008
Data sporządzenia: 02-07-2008

Informacja o nowo wybranym Członku Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 12/2008
Data sporządzenia: 02-07-2008

Informacja o postępowaniu sądowym.

Raport bieżący nr 11/2008
Data sporządzenia: 18-06-2008

Lista akcjonariuszy reprezentujących ponad 5 % akcji i glosów w ZWZA w dniu 18.06.2008 r.

Raport bieżący nr 9/2008
Data sporządzenia: 17-06-2008
Raport bieżący nr 8/2008
Data sporządzenia: 10-06-2008

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok.

Raport bieżący nr 7/2008
Data sporządzenia: 04-06-2008

Projekty na Zwołanie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 18.06.2008 r.

Raport bieżący nr 6/2008
Data sporządzenia: 27-05-2008

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 5/2008
Data sporządzenia: 08-05-2008

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Raport bieżący nr 4/2008
Data sporządzenia: 17-04-2008

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Spółki.

Raport bieżący nr 3/2008
Data sporządzenia: 01-04-2008

Informacja o wykreśleniu akcji Spółki z list uczestników indeksów WIG i WIG-PL.

Raport bieżący nr 2/2008
Data sporządzenia: 01-04-2008

Informacja o zakwalifikowaniu na Listę Alertów akcji Spółki.

Raport bieżący nr 1/2008
Data sporządzenia: 31-01-2008

Terminy przekazywania raportów okresowych 2008 roku.